:: Legnicka Sekcja Aikido ::

Legnicka Sekcja Aikido "AIKI" - Aikikai Legnica istnieje od 1991 roku. Do 2012 roku działała w ramach Polskiego Stowarzyszenia Aikido - Aikikai Polska (do 2004-11 w Polskiej Federacji Aikido), przedstawiciela Międzynarodowej Federacji Aikido oraz Hombu Dojo - głównej kwatery Aikido w Tokio.

Zajęcia w klubie od momentu powstania prowadzone są przez instruktora Marka Wójciaka (2 dan) - do 2012 wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Aikido - Aikikai Polska.

Historia Legnickiej Sekcji Aikido
Początek działalności Legnickiej Sekcji Aikido (poprzednio Legnickie Stowarzyszenie Aikido) sięga roku 1991, kiedy to grupa młodzieży spotykała się na zajęciach w Szkole Podstawowej nr 4 i w koszarach Wojsk Rosyjskich przy ul. Chojnowskiej. LSA Dziś mamy szczęście trenując regularnie w kilku miastach, ale wtedy zajęcia odbywały się "eksternistycznie". Spotykaliśmy się na wakacjach i w okresie ferii zimowych. Łączyło się to z przyjazdem instruktora Marka Wójciaka, który w tamtym czasie mieszkał i trenował w Krakowie. Jego przyjazd, już na stałe, do Legnicy w roku 1998 sprawił, że powstał "GROPAM" - sekcja Aikido z prawdziwego zdarzenia, która w tym samym roku została przekształcona w Stowarzyszenie sportowe należące do Polskiej Federacji Aikido. Obecnie sekcja ma charakter działalności prywatnej funkcjonującej w ramach Polskiego Stowarzyszenia Aikido - Aikikai Polska. LSA Pierwsze zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej Liceum Technicznego przy Zespole Szkół Medycznych. Nie mając do dyspozycji maty do ćwiczeń, uczniowie korzystali z wykładziny dywanowej i ośmiu materacy gimnastycznych, przy czym należy wspomnieć, że na zajęcia przychodziło od 90 do 100 osób. Takie warunki sprawiały, że adepci szybko musieli zdobywać umiejętności prawidłowego wykonywania padów. W roku 2002 do osób ćwiczących aikido dołączyli pracownicy Policji i Straży Miejskiej, co w przypadku Straży Miejskiej zaowocowało stałą współpracą.

Sekcja utrzymuje kontakty z wieloma znakomitymi instruktorami aikido z kraju i z zagranicy. Należą do nich m.in.: Tissier (7 dan), Nakajima (6dan), Kuroki (4 dan), Fujimoto (7 dan), Asai (8 dan), Kanetsuka (7 dan), Borowski (5 dan), Bernaś (4 dan), Olesiak (4 dan), Milewski (3 dan). Wszyscy adepci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności nie tylko na macie, w swoim dojo, ale także przez udział w organizowanych stażach krajowych i międzynarodowych, nie tylko z zakresu aikido, ale także innych sztuk walki. Ćwiczący biorą udział w stażach karate Goju Ryu Karate-Do prowadzonych przez Leo Lipieńskiego (7 dan), w zajęciach Oyama Karate z panem Józefem Pietrasem (5 dan), wiceprezesem Oyama Karate, Rafałem Majdą (4 dan), trenerem Reprezentacji Polski i w Sistiema- Specnaz z Walentynem Babitsynowem. Sekcja w Legnicy dała też początek kilku ośrodkom na terenie Dolnego Śląska funkcjonującym w ramach PSA. Należą do nich między innymi kluby z Lubina, Polkowic, Zgorzelca i Wrocławia. Instruktorzy tych klubów (Grzegorz Duda, Radosław Duda, Tomasz Lichnowski) zdobywali swoje umiejętności na macie legnickiej. LSA Ciężko dzisiaj sobie wyobrazić polskie aikido bez Legnicy. Legnicka Sekcja Aikido ma ogromny wpływ na tworzenie wizerunku aikido nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Od marca do listopada 2004 roku instruktor sekcji, Marek Wójciak wchodził w skład Zarządu Polskiej Federacji Aikido, a obecnie pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Aikido - "Aikikai Polska".

Trud pracy na rzecz rozwoju aikido, na terenie dolnego śląska zaowocował w 2004 roku, kiedy to gościliśmy w Legnicy sensei Yoji Fujimoto (7 dan), shihana Hombu Dojo.

Osoby posiadające stopnie mistrzowskie, wywodzące się z Legnickiej Sekcji Aikido:


(c) copyright LSA, 2008-2011