:: Legnicka Sekcja Aikido ::

Aikido

W Europie po raz pierwszy aikido pojawiło się w 1951 roku we Francji i było nauczane między innymi przez Minoru Mochizuki, instruktora judo będącego również uczniem Morihei Ueshiby i Tadashi Abe. Moment pojawienia się aikido na kontynencie europejskim, był również momentem, w którym podjęto próby wprowadzenia aikido w Polsce. W roku 1952 do Polski przyjechał z Francji instruktor, który jako pierwszy podjął próbę rozpowszechnienia tej sztuki walki. Jednakże po jego wyjeździe działalność w tym kierunku nie była kontynuowana. Druga próba, niestety z podobnym skutkiem, podjęta przez Józefa Kowalskiego miała miejsce mniej więcej 10 lat później w Warszawie.

Rok 1976 okazał się rokiem przełomowym. 3 stycznia Marian Osiński, zawodnik judo, założył w Szczecinie pierwszą sekcję aikido, przy Ognisku TKKF "ORKAN", która w późniejszym okresie przerodziła się w Stoczniowy Ośrodek Metodyki Aikido (SOMA). Działalność tej sekcji rozpoczęła rozwój aikido w naszym kraju. Ze względu na słaby dostęp do materiałów instruktażowych oraz wykwalifikowanych instruktorów, przez długi czas jedynym źródłem wiedzy o aikido dla polskich ćwiczących były książki. Pierwszą okazją do bezpośredniego zapoznania się z aikido na wysokim, profesjonalnym poziomie była wizyta, w 1978 roku, duńskiego instruktora Nielsa Bodkera. W tym samym roku powstała Rada Instruktorów Aikido. Jej zadaniem było ujednolicenie metod szkolenia w klubach działających na terenie Polski.Kolejnym przełomowym momentem dla polskiego aikido był przyjazd w 1979 roku mistrza Toshikazu Ichimury (6 dan), który na stałe był oddelegowany z Hombu Dojo do Szwecji.

Sensei Ichimura wraz z dziewięcioma asystentami ze Szwedzkiej Federacji Aikido przyjechał do Polski po raz drugi w marcu 1980 roku. Wśród nich znalazła się Cecylia Stellander, która w późniejszych latach patronowała rozwojowi aikido w Polsce. Na przełomie lat 1982/83 Polskę odwiedził po raz pierwszy prezydent Europejskiej Federacji Aikido, Giorgio Veneri. Stan wojenny w Polsce (1981-1983) spowodował wstrzymanie dynamicznie rozwijającego się ruchu aikido. Kontakty z instruktorami z zagranicy stały się niemożliwe, a wymiana doświadczeń między poszczególnymi klubami w kraju utrudniona.

Pierwsza próba zalegalizowania i rejestracji Polskiego Stowarzyszenia Aikido - AIKIKAI w 1983 roku zakończyła się odmową ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W połowie lat 80-tych powstaje Piąta Komisja Stylowa Polskiego Związku Karate, skupiająca w sobie wszystkie sztuki walki, w tym także aikido. Była ona, obok Polskiego Związku Judo, jedyną oficjalnie zarejestrowaną organizacją związaną ze sportami walki. W roku1983 w szczecińskim dojo prowadzonym przez Jacka Wysockiego odbył się pierwszy staż z sensei Giampietro Savegnago, który zapoczątkował w Polsce rozwój linii aikido związanej z przekazem Hirokazu Kobayashiego. Owocem współpracy z senseiem Savenago było utworzenie Polskiej Unii Akido oraz zapoczątkowanie wizyt wybitnych nauczycieli, między innymi Andre Cognarda.

Pierwsze egzaminy w Polsce na stopnie mistrzowskie dan związane są z czwartą wizytą senseia Ichimury w 1986 roku. Egzamin zdało osiem osób: Marian Osiński, Piotr Borowski, Marek Woźniak, Roman Hoffmann, Urszula Kokowska, Jerzy Sapiela, Czesław Poczykowski i Witold Kirmiel. Był to czas, od którego możemy zacząć liczyć rozwój systemu stopni aikido. Kilka miesięcy później pojawiły się w Polsce stopnie kyu, najpierw uzyskiwane za pośrednictwem innych federacji, a cztery lata później przyznawane w systemie polskim, przez polskich egzaminatorów. Druga połowa lat osiemdziesiątych sprzyjała rozwojowi aikido. Powstaje szereg nowych klubów, a polscy instruktorzy coraz częściej korzystali z możliwości pogłębiania wiedzy za granicą. W tym okresie nawiązano bardzo dobre stosunki z Christianem Tissier, w jego dojo, w Paryżu Polscy aikidocy mogli ćwiczyć nieodpłatnie, co na tamte czasy było bardzo dużą pomocą. W roku 1988 Polskę odwiedzają: Pat Hendricks ze Stanów Zjednoczonych, uczennica Morihiro Saito i jedna z najlepiej wyszkolonych w aikido kobiet z poza Japoni, oraz sensei Minoru Kanetsuka (7 dan), dyrektor techniczny Brytyjskiej Federacji Aikido. W roku następnym (1989) Polskę odwiedził sekretarz generalny Światowego Centrum Aikido w Tokio shihan Masatake Fujita (8 dan). Po raz drugi odbyły się wtedy egzaminy na stopnie mistrzowskie, 1 i 2 dan (Sensei Fujita odwiedził Polskę także w roku 1991 i 1992).

Zmiana systemu państwa polskiego w 1989 roku dała możliwość utworzenia organizacji zrzeszającej wszystkie kluby. Organizacja ta miała koordynować ich działania oraz być przedstawicielem w kontaktach z zagranicą. W ten sposób, w 1990 roku powstała Polska Federacja Aikido (PFA). Do najważniejszych wizyt szkoleniowych, jakie miały wówczas miejsce należy zaliczyć staż z Christianem Tissier (7 dan), który odwiedza nasz kraj każdego roku. Światowe Centrum Aikido przesłało, w roku 1991 certyfikat przyznający PFA wyłączność organizacyjną w upowszechnianiu aikido na obszarze Polski. Wiązało się to z prawem do przyznawania stopni w imieniu Hombu Dojo, a także organizowania wizyt międzynarodowych, jak również do reprezentowania polskiego ruchu aikido na świecie i w Międzynarodowej Federacji Aikido. W 1992 roku gościł w naszym kraju Yoshiyaki Yokota, prowadząc Letnią Szkołę Aikido. W kolejnych latach Polskę odwiedzali: w 1994 roku sensei Ichihashi, a w roku 1995 sensei Seki oraz Nishio.

Rok 1996 był rokiem 20-lecia aikido w Polsce i wizyty Moriteru Ueshiby. Od tego też roku, nasz kraj odwiedza Katsuaki Asai (8 dan), członek komisji technicznej Hombu Dojo. Do Gorzowa Wlkp w 1998 przyjeżdża Tsuruzo Miyamoto, a w czerwcu, następnego roku, do Torunia, Masatomi Ikeda (7 dan).

Kolejne lata 2001 i 2002, odwiedzał Polskę Kenzo Miyazawa (7 dan), wiceprezydent Światowej Federacji Aikido oraz dyrektor techniczny Argentyńskiej Federacji Aikido. W dniach od 15-21 marca 2004 odbył się staż z Shigeho Tanaka (9 dan). Była to pierwsza w Polsce wizyta nauczyciela posiadającego tak wysoki stopień. W kwietniu tego samego roku do Legnicy przyjechał Yoji Fujimoto (7 dan). Od tego momentu przyjeżdża on do Polski regularnie. Listopad natomiast jest związany nie tylko z przyjazdem Chrystiana Tissier, ale przede wszystkim, w tym czasie, z Polskiej Federacji Aikido wyodrębnia się nowa organizacja o nazwie: Polskie Stowarzyszenie Aikido "Aikikai Polska" (PSA), skupiająca w sobie ośrodki położone na terenie całego kraju.

Rok 2005 i 2006 wiąże się z przyjazdami Heroshiego Isoyamy (8 dan), a także (2006) Masatoshi Yasuno (7 dan), i Sugawary. Na dzień 29.04-01.05. 2006 przypadły główne uroczystości związane z obchodami 30-lecia aikido w Polsce. Obchody te uświetnili: Katsuaki Asai, Minoru Kanetsuk, Yoji Fujimoto.

Wielką trudnością jest wyliczenie dat wszystkich staży i wydarzeń, które odbyły się na przestrzeni 30-lat, a były związane z rozwojem aikido w Polsce. Wymagałoby to nie małego wysiłku. Dlatego chcąc nakreślić historię rozwoju aikido w Polsce zostały przytoczone tylko te, które są związane z pewnymi przełomowymi wydarzeniami. W historię polskiego aikido wpisali się także instruktorzy tacy jak: Raul Karlsson, Andreas Lange, Horst Spatling, Hans Goffin, Jan Seveflood, Urban Aldenklind, Ferstin Fredbank, Gerd Walter, Gianni Chiossi, Ugo Pachioni, Dino Ferrari, Ulf Ewanas. Należy również wspomnieć tych, z których doświadczenia korzystają polscy aikidocy w obecnym czasie. Do nich należą: Hubert van Ravensberg, Daniel Brunier, Philip Goutard, Pascal Durchon, Philip Orban.

Na przełomie lat 1977-2006 Polskę odwiedzili następujący Shihani (w tym wielu z nich przyjeżdża do naszego kraju regularnie): Moriteru Ueshiba, Ichimura, Fujita, Ichichashi, Asai, Kanetsuka, Nishio, Izoyama, Seki, Yokota, Horii, Iwamoto, Sugawara, Kobayashi, Tamura, Nishio, Ikeda, Miyamoto, Toyoda, Fujimoto, Tissier, Miyazawa, Takimoto, Tanaka, Yasuno.


(c) copyright LSA, 2008-2011